Evenement organiseren

Wanneer je een sportevenement wilt organiseren krijg je te maken met het aanvragen van een vergunning. Organiseer je een klein evenement, dan volstaat een melding. 


Vergunning aanvragen

Vraag de vergunning aan bij de gemeente. Je kunt de vergunning digitaal aanvragen. Hiervoor heb je een Digi-D nodig. Organiseer je een klein evenement, dan volstaat een melding. Een vergunning vraag je uiterlijk 12 weken voor het evenement aan. Een melding kun je tot 2 weken voor de activiteit doen.

 

Vergunning of melding?

Of je een vergunning moet aanvragen of een evenement alleen moet melden, hangt af van het type evenement en het aantal deelnemers. Je hebt bijvoorbeeld een vergunning nodig voor een sportwedstrijd en rommelmarkt. Een melding is voldoende voor een buurtfeest of straatbarbecue. Dit is een incidenteel evenement dat maximaal 1 dag duurt.

 

Meer informatie vergunningen

Neem contact op met de afdeling vergunningverlening APV/Bijzondere wetten via: 14 0346. Zij geven informatie over de vergunningaanvraag, de risico’s en de daarmee samenhangende duur van de vergunningaanvraag.  


Veelgestelde vragen

Vergunning aanvragen evenement
 • Hoe kan ik een vergunning aanvragen voor een sportevenement?

  Neem contact op met de afdeling vergunningverlening APV/Bijzondere wetten via: 14 0346. Zij geven informatie over de vergunningaanvraag, de risico’s en de daarmee samenhangende duur van de vergunningaanvraag. Je ontvangt van hen een formulier voor de aanvraag. Als dat nodig is sturen zij ook een voorbeeld van een veiligheidsplan.

  Meer informatie

 • Wanneer moet ik een vergunning aanvragen?

  Afhankelijk van de risico’s van een evenement, moet een volledige  vergunningaanvraag uiterlijk 8 (risicogroep A) of 12 weken (risicogroepen B en C) van te voren worden ingediend. We bevelen aan je aanvraag veel eerder in te dienen.

  Vanaf september is het mogelijk om evenementen alvast aan te melden voor de evenementenkalender voor het volgende jaar. Mocht het voorkomen dat twee evenementen op dezelfde dag op dezelfde locatie staan gepland, dan heeft het evenement dat zich heeft aangemeld voor de kalender voorrang.

 • Hoe wordt het risico van een evenement bepaald?

  De gemeente bepaalt het risico van het evenement aan de hand van de risicoscan van VRU (Veiligheidsregio Utrecht). Er zijn drie mogelijke uitkomsten: A, B en C. Bij gering risico wordt een A toegekend, bij groot risico C.

 • Heb ik een veiligheidsplan en plattegrond nodig voor mijn vergunningaanvraag?

  Je hebt een veiligheidsplan nodig als het evenement valt binnen de risicogroepen B en C. Via 14 0346 kun je hier meer informatie over krijgen. Wanneer je contact opneemt met de gemeente sturen zij naast het aanvraagformulier ook een format voor het veiligheidsplan. Wil je nog meer informatie dan is het ook mogelijk om een afspraak in te plannen met brandweer, politie en gemeente. Je moet altijd een plattegrond van het evenemententerrein meeleveren met de aanvraag.

 • Is het mogelijk een vergunning voor meerdere jaren aan te vragen?

  Dit is alleen mogelijk als het evenement al een keer heeft plaatsgevonden. Daarnaast mag alleen de datum afwijken en moet het evenement verder exact hetzelfde zijn. Het is niet mogelijk voor risicogroep C. De maximale lengte van de vergunning is drie jaar.

 • Wat zijn de kosten voor een vergunningaanvraag?

  Voor het aanvragen van een vergunning brengen we voor commerciële partijen legeskosten in rekening. De kosten hangen af van het risico van het evenement. Daarnaast zijn er voor commerciële partijen kosten voor het gebruik van gemeentegrond: precario. De kosten kunnen worden opgevraagd bij de afdeling vergunningen. Er is een vrijstelling voor niet-commerciële partijen.

 • Welke vergunningen moet ik aanvragen voor een evenement?

  Als je als vereniging een evenement wil organiseren is het misschien nodig daar een vergunning voor aan te vragen. Op de website van de gemeente vind je hierover meer informatie.

  Evenementenvergunning aanvragen

  Klein evenement melden

  Omgevingsvergunning