Sportakkoord

Stichtse Vecht heeft een Lokaal Sportakkoord. In het sportakkoord staan de afspraken tussen lokale sportaanbieders en maatschappelijke organisaties over hoe zij samen ambities op het gebied van sport en bewegen binnen de gemeenten willen bereiken.


In het Sportakkoord zijn 5 doelstellingen opgesteld met daarin aansprekende acties om mensen met plezier aan het sporten en bewegen te krijgen. Dit zijn:

 

  • Iedereen kan sporten en bewegen in Stichtse Vecht

  • De sport- en beweeginfrastructuur in Stichtse Vecht is duurzaam

  • De sport- en beweegaanbieders in Stichtse Vecht zijn vitaal

  • Er is een positieve sportcultuur in Stichtse Vecht

  • Kinderen in Stichtse Vecht zijn vaardig in bewegen

 

Waarom een sportakkoord Stichtse Vecht?

In 2018 heeft het ministerie van VWS gezamenlijk met de sport, gemeenten en maatschappelijke partners het Nationaal Sportakkoord gesloten. In dit akkoord is aan de hand van zes ambities afgesproken om ook in de toekomst zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

 

Het Lokaal Sportakkoord Stichtse Vecht is een initiatief van; Welzijn Stichtse Vecht, Sport4All, de Sportraad en gemeente Stichtse Vecht.